ตัวแทนรุ่นต่างๆ มอบดอกไม้แด่อาจารย์ตัวแทนรุ่นต่างๆ มอบดอกไม้แด่อาจารย์
วันที่ 15 ก.พ.63ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา