วันที่ 21 เมษายน 2563

สถาบันฯสมเด็จเจ้าพระยา

ขอขอบคุณธารน้ำใจจากโครงการเด็กเตรียมเด็กดี

สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์

นพ.นรวีร์ พุ่มจันทร์ (หมอต้อม) ต.อ.43 นายแพทย์เชี่ยวชาญ เป็นผู้รับมอบ