Triam Udom Half Marathon 2019

ปชส ผ่าน จอ LED จามจุรีสแควร์ และ ทีมงานรับสมัครสัญจร วันนี้ 29 สิงหาคม 2562

อาคาร จามจุรีสแควร์ มีผู้มาสมัคร ไม่ขาดสาย

ติดตามได้ที่ ลิงค์

https://www.facebook.com/346392102715958/videos/488845268347138