ขอเรียนให้ทราบว่าขอเรียนให้ทราบว่าเนื่องจากยังมีผู้สนใจขอสมัครร่วมงานครั้งนี้อยู่เรื่อยๆแม้จะปิดรับสมัครทาง www.triamudomrun.com เมื่อ 1 กันยายนไปแล้ว
จึงขยายเวลารับสมัครอีก 6 วัน (ระหว่าง 3-8 กันยายนนี้) และจะปิดรับสมัครทุกช่องทาง วันที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 24.00 น. หลังจากนั้นจะไม่สามารถรับสมัครเพิ่มได้อีกแล้วรีบสมัครกันเลยครับ สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้ความสนใจงานวิ่งในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความสนใจในกิจกรรมต่อๆไป