Bo Tk สุรัตนาวี สุวิพร นักร้อง/นักแสดง อยากเชิญชวนพี่น้องที่รักการวิ่ง และอยากมีส่วนในการแบ่งปันน้ำใจครั้งนี้ รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปช่วยสนับสนุนระบบการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุด