ประกาศเพื่อทราบผู้จัดงานมีความจำเป็นต้องขอปรับเปลี่ยนเส้นทางวิ่งระยะแข่งขัน ทั้งระยะฮาล์ฟ มาราธอน และระยะมินิ มาราธอน ตามผังเส้นทางวิ่งที่แนบมา แล้วพบกันวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 นี้

“ประกาศเพื่อทราบประกาศเพื่อทราบ”
เนื่องด้วยมีความจำเป็นด้านการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้นำระดับประเทศที่มาร่วมการประชุม Asean Summit ระหว่างวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2562 นี้

ผู้จัดงาน จึงมีความจำเป็นต้องขอปรับเปลี่ยนเส้นทางวิ่งระยะแข่งขัน ทั้งระยะฮาล์ฟ มาราธอน และระยะมินิ มาราธอน ตามผังเส้นทางวิ่งที่แนบมาด้วยนี้

ส่วนระยะ Fun Run 3.5 กิโลเมตรนั้น ยังคงใช้เส้นทางเดิม

#Triamudomhalfmarathon2019 #เตรียมอุดมฮาล์ฟมาราธอน2019

#82ปีเตรียมอุดม #ปิ่นหทัยรัน #ปิ่นหทัยรวมใจเป็นหนึ่งเดียว

#ไปด้วยกันไปด้วยใจไกลแค่ไหนก็ถึงเส้นชัย

แล้วพบกันวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 นี้
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
ขอบคุณครับ
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

https://www.facebook.com/346392102715958/posts/398090290879472