คุณ อนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CEO แห่งไทยคม มอบจานดาวเทียม

ให้แก่ทีมวิ่งสะสมครบ1,000 กม.15ทีมแรก

เพื่อส่งมอบโอกาสให้น้องๆ ในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล ผ่านจานดาวเทียม ไทยคิดไทยคม

ในวันแถลงข่าว 26 ตุลาคม 2562 ณ ลานกิจกรรมเชื่อม บีทีเอส สยามสแควร์วัน