วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.00 น. ที่สำนักงานสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์(สนตอ.) มีการมอบโล่รางวัลแสดงความขอบคุณให้กับทีมงานบานาน่าซอฟแวร์ที่ได้สร้างระบบการจัดการแข่งขันออกกำลังกายแบบสะสมคะแนน โดยใช้แอพพลิเคชัน Run-Hub NextVR เป็นแอพพลิเคชันที่ส่งเสริมการออกกำลังกายในหลายๆรูปแบบเช่น เดิน วิ่ง กระโดดเชือก ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน ฯลฯ ให้กับนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาและสมาชิกชมรมวิ่งเตรียมอุดมกว่า 80 คนระหว่างเดือน เมษายน – มิถุนายน 2563 ที่แข่งขันเป็นบุคคลหรือทีมก็ได้ เป็นการออกกำลังกายแนวใหม่ทำที่ไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้รักสุขภาพ บริษัทบานาน่าซอฟแวร์ได้ช่วยพัฒนาระบบการขายสินค้าออนไลน์ผลิตภัณฑ์ของ สนตอ. ที่มีจำหน่ายในตอนนี้อีกด้วย โล่รางวัลนี้มอบโดย คุณชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ประธานชมรมวิ่งเตรียมอุดม และมีคุณธานุกร รุมาคม คุณอ้อยทิพย์ เหราบัตย์ คุณพงศ์พัฒน์ พิตรปรีชา และคุณปริญญา เปาทอง เข้าร่วมในการมอบครั้งนี้ด้วย (ถ้วยรางวัล)

ขอขอบคุณ
คุณ พงศ์พัฒน์ พิตรปรีชา กรุณาออกแบบและจัดทำโล่ให้