ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าแข่งขัน และชำระเงิน

1. ในหน้าหลัก ให้เลือก สมัครแข่งขัน online
2. กรอกข้อมูลให้ครบตามแบบฟอร์ม ลงทะเบียนเข้าแข่งขัน
3. กดปุ่ม ส่งข้อมูล
4. ระบบจะแสดง ใบแจ้งชำระเงิน กรุณาพิมพ์ ใบชำระเงินเพื่อชำระค่าลงทะเบียน
5. นำ ใบแจ้งชำระเงิน ไปยื่นที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา เพื่อชำระเงิน ๓๕๐ บาท เป็นค่าลงทะเบียนเข้าแข่งขัน
6. หากท่านยังไม่ได้พิมพ์ ใบแจ้งชำระเงิน ท่านสามารถ  นำข้อมูล เบอร์โทรศัพท์ (Ref.1) ,ลำดับที่ (Ref.2) , รหัสโครงการ (Ref.3) และ Product Code: 91892 ที่ระบบได้แจ้งให้ทราบข้างต้น หรือถ่ายภาพหน้าจอ Smart Phone ของท่าน ไปชำระเงินที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา จำนวนเงิน ๓๕๐ บาท เป็นค่าลงทะเบียนเข้าแข่งขัน
7. ให้เก็บ ใบแจ้งชำระเงิน ส่วนสำหรับลูกค้า ที่ได้รับคืนจากธนาคารไว้เป็นหลักฐาน
8. หากท่านไม่ได้รับเสื้อ/เบอร์วิ่ง เนื่องจากไปรษณีย์ตีกลับ ให้นำใบแจ้งชำระเงิน ส่วนสำหรับลูกค้า มายื่นที่ สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อรับ  เสื้อที่ระลึก และเบอร์สำหรับใช้ติดเสื้อในการแข่งขัน ในวันเสาร์ที่ ๑๙ , อาทิตย์ที่ ๒๐  และ เสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

หมายเหตุ : การคำนวณรุ่นอายุ ใช้ปีพ.ศ. ที่เกิดเป็นเกณฑ์ เช่น เกิดปีพ.ศ. ๒๕๔๑ จะอยู่ในรุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี (๒๕๕๙-๒๕๔๑ = ๑๘)