สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) ได้จัดงาน “ต.อ. เดินวิ่งตามรอยพระบาท ถวายราชสดุดี” ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ในฐานะนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา รุ่น ๔๐ ให้เกียรตินำทีมเดิน-วิ่ง ร่วมกับแขกผู้มีเกียรติ อาจารย์ นักเรียน นักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และประชาชน ที่มาร่วมเดิน-วิ่ง ทั้งประเภท ๓.๕ กม. และ ๑๐.๕ กม. เป็นจำนวนมากกว่า ๕,๐๐๐ คน รวมทั้งได้ร่วมเดินในขบวนเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหา-กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์
คุณนฤมล ศิริวัฒน์ เป็นระธานพิธีเปิดการแข่งขัน ต.อ.เดิน-วิ่งครั้งที่ ๑๖
ณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท

ในปีนี้มีขบวนนักเรียนเก่า อาจารย์ และนักเรียนปัจจุบัน นำโดยนางนฤมล ศิริวัฒน์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ (ต.อ.รุ่น ๓๘) นาวาอากาศเอก(พิเศษ) นายแพทย์ไพศาล จันทรพิทักษ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ (ต.อ.รุ่น ๓๐) อาจารย์พรรษา คูสำราญ ประธานชมรมอาจารย์เก่าฯ ดร.ปรเมษฐ์ โมลี ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แขกผู้มีเกียรติและนักเรียนจำนวนมาก ร่วมกันเดินถือป้ายโครงการพระราชดำริ พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กว่า ๓๐ ป้าย เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน นอกจากนี้ยังมีการเชิญชวนให้นักเดิน-วิ่ง เขียนความดีที่จะทำเพื่อ “พ่อ” ลงบนป้ายเดิน-วิ่ง และ ร่วมปฏิญาณตนทำความดีตามรอยพระบาท กล่าวนำปฏิญาณตนโดย พันตรีนายแพทย์สรวิชญ์ สุบุญ (หมอก้อง ต.อ.รุ่น ๖๒) และช่วงท้ายของกิจกรรม นายนิธิวัชร์ ตันติภัสร์สิริ (กรีน AF – ต.อ.รุ่น ๖๘) นำทุกคนร้องเพลง “ความฝันอันสูงสุด” “ปิ่นหทัย” และเพลง “สรรเสริญพระบารมี” อย่างกึกก้อง