การบรรยายพิเศษของสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง Ageing World, Ageing Thailand – Business Opportunities โดย พญ.นาฏ ฟองสมุทร เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 จัดการบรรยาย โดยฝ่ายวิชาการ กรรมการบริหารสมาคมฯ ปี 2564-2565