Supot Chokwareeporn

25 พฤศจิกายน 2022

รู้จักธนบัตรไทย บรรยายโดย คุณสมบูรณ์ จิตเป็นธม

การบรรยายพิเศษของสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รู้จักธนบัตรไทย โดย คุณสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

anthicha12

23 มีนาคม 2022
1 2