วันที่ 6 ตุลาคม 2565
ณ ห้องอัมรินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
นายเกรียงยศ สุดลาภา นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมฯ วาระ พ.ศ. 2565-2566
นำคณะกรรมการชุดใหม่เข้าเยี่ยม ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ( ต.อ. 44-4 ) เพื่อหารือ และขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ
โดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายศานนท์ หวังสร้างบุญ) รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวันทนีย์ วัฒนะ) ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายภาณุมาศ สุขอัมพร) เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (นายเกรียงไกร จงเจริญ) ร่วมพูดคุยในครั้งนี้ด้วย โดยนายชัชชาติ ได้รับปากร่วมกิจกรรมต่างๆของสมาคมนักเรียนเก่าฯ ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง