กิจกรรมประจำปี เพื่อรำลึกถึงพระคุณคณาจารย์
“ไตรพิธีวิถี ต.อ.” ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ผู้ล่วงลับ และ สักการะ ศ. มล. ปิ่น มาลากุล โดย มีผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมฯ สมาคมผู้ปกครองฯ สมาคมนักเรียนเก่าฯ และอดีตอาจารย์เข้าร่วมพิธี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พ.ย. 65 ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย