เมื่อวันเสาร์ 7 มกราคม ที่ผ่านมา สนตอ.และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภายใต้โครงการ Triam Grow ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Skill-Up: Leadership and Teamwork ที่ให้น้องๆนักเรียนเตรียมอุดมฯมาเรียนรู้ทักษะผู้นำ สไตล์ผู้นำในแบบต่างๆ ผ่านกิจกรรมและเกมส์ที่ออกแบบมาเป็นอย่างดี น้องๆในค่ายล้วนมีศักยภาพสูง เป็นที่ประทับใจ

ขอขอบคุณบางจากและน้ำสิงห์สำหรับการสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้
#SkillUp #TriamGrow #CUPSAA #สนตอ