เมื่อวันเสาร์ 21 มกราคม ที่ผ่าน สนตอ.และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภายใต้โครงการ Triam Grow ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Skill-Up: Super Thinking ที่ให้น้องๆนักเรียนเตรียมฯมาเรียนรู้วิธีระเบิดพลังความคิดกัน โดยน้องๆกว่า 32 ชีวิตได้มาฝึกทั้งวิธีการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) และการฝึกการใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ผ่านกิจกรรม เกมส์ และคำถามชวนให้คิดกันอย่างสนุกสนาน

ขอขอบคุณบางจากและน้ำสิงห์สำหรับการสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้
#SkillUp #TriamGrow #CUPSAA #สนตอ