เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 สนตอ. ร่วมกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภายใต้โครงการ Triam Grow จัดการเสวนา online Career Talk ครั้งที่ 2 แนะนำสายอาชีพ AI & Data

แขกรับเชิญมีประสบการณ์ในสายงาน data scientist 2 ท่าน คือ ดร.พินพิน พิณนรี ธีร์มกร (ตอ.70) อาจารย์สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ และ ทีมงานหลัก ของ Chula UTC (University Technology Center) ผู้ร่วมผลักดันให้งานวิจัยของจุฬา ต่อยอดเชิงพาณิชย์และสร้าง startup และ คุณพิม พิมพ์ชนก ช่วยเหลือ (ต.อ.74) software engineer ยุคบุกเบิก ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท startup Muvmi (ride sharing platform)

ดำเนินรายการเสวนาโดย คุณจ๋า อัยย์ทัชชา พลศรีเลิศ (ต.อ.71)

มีการยกตัวอย่างบริษัทและงานทั้งในไทยและต่างประเทศ และแนวโน้มความสำคัญและความต้องการของวิชาชีพนี้ ที่จะมีมากขึ้นเรื่อยๆ และพี่ๆยังได้แนะนำ course online ต่างที่ให้น้องสามารถเริ่มเข้าไปศึกษาได้

มีน้องๆให้ความสนใจเข้าร่วมสนทนาทาง Online ผ่าน Zoom และ รับฟังทาง Facebook Live อย่างคับคั่ง ท่านที่สนใจติดตามชมย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel ของสนตอ.

 

#CareerTalk #TriamGrow #CUPSAA #สนตอ