สมัครงานเดินวิ่ง ปิ่นหทัยรัน ได้ตามวิธีข้างล่างนี้เลยนะคะ 😁😁 ขอรวมพลังชาวพระเกี้ยวน้อยกับกิจกรรมใหญ่อีกงานหนึ่ง เนื่องจากเราไม่ได้ออกมาทำกิจกรรมเดินวิ่งแบบนี้หลายปี ปีนี้มาร่วมกิจกรรมเพื่อฟิตร่างกายร่วมกันนะคะ
ใครสมัครไม่ได้ หรือพบปัญหาในการสมัคร ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่สนง. สนตอ. ให้ช่วยสมัครให้ได้ตลอดเวลาทำการนะคะ
แล้วพบกัน ในงานนะคะ💗💗💗💗

#เตรียมอุดมศึกษา #85ปี

#สานสัมพันธ์สานพลังสานสายใย
#ปิ่นหทัยรันครั้งที่22