เมื่อต้นสัปดาห์นี้ รศ. ดร. ธนโชติ บุญวรโชติ นายกสมาคมสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระปี ๒๕๖๖-๒๕๖๗ และคณะกรรมการ เข้าเยี่ยมคารวะ คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน (ต.อ. ๓๙) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ปรึกษาสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมฯ และอดีตนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมฯ วาระปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑

นายกสมาคมและคณะกรรมการสนตอ. ได้แนะนำตัวและชี้แจงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้วางแผนขึ้นในวาระปัจจุบัน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนเก่ารุ่นต่าง ๆ นักเรียนปัจจุบัน ตลอดจนดูแลอาจารย์อาวุโส และถือโอกาสขอคำแนะนำและการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ โดยคุณอภิรักษ์ได้ให้คำแนะนำในการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนปัจจุบันว่าควรเปิดกว้างทุกมิติ เช่น การแข่งขัน start-up ที่คนรุ่นใหม่สามารถคิดนอกกรอบและประสบความสำเร็จได้รวดเร็ว รวมทั้งข้อคิดจากประสบการณ์ในการทำงาน และการบริหารสมาคมฯ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการกิจกรรมที่ไว้วางแผนไว้ อีกทั้งให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดีอีกด้วย