วันที่ 27 สิงหาคม 2566 สนตอ โดยนายกสมาคม เกรียงยศ สุดลาภา และกรรมการสมาคมวาระ 2565-2566 ได้ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อสรุปวาระการทำงานของคณะกรรมการ สนตอ. วาระ 2565-2566 โดยสนตอ. ได้ทำสรุปการทำกิจกรรมออกมาเป็นคลิปสั้นๆ ในทุกกิจกรรมทั้งด้านวิชาการ และสันทนาการ สามารถรับชม ได้จากคลิปด้านล่างนี้