« ของ 2 »

17 สิงหาคม 2559 เวลา 16.09 น.
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์(สนตอ.) นางนฤมล ศิริวัฒน์ นำคณะกรรมการบริหาร ทำพิธีสักการะพระปริวรรติเทพ พระภูมิ (พระชัยมงคล) พระบรมรูปรัชกาลที่5 รูปปั้น ฯพณฯศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล (ผู้ก่อตั้งโรงเรียน) ศาลตา-ยาย เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะเริ่มเข้ามาบริหารงานสนตอ.