ขอแนะนำรายนามนักแสดงกิตติมศักดิ์ ประกอบ MV เพลง 🌸🌸 คิดถึงปิ่นหทัย 🌸🌸 ซึ่งประพันธ์โดย ประภาส ชลศรานันท์(ต.อ.39) ขับร้องโดย อัญชลี จงคดีกิจ(ต.อ.36)
🌸🌸🌸🌸🌸🌸
จากซ้ายไปขวา
1 พอ.พิเศษ(หญิง) สมพร สิทธิสมวงศ์ ครูเก่า รร.ตอ. และครูเก่า รร. เตรียมทหาร
2. สมจิต จุฬารัตน์ อดีตเลขานุการ กรมไปรษณีย์โทรเลข
3. พญ.พรพันธ์ บุณยรัตพันธ์ อดีต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อดีตสมาชิกวุฒิสภา อดีต สปช. ภาควิชาชีพ อดีต สปท.ปัจจุบันเป็นอนุกรรมการ การติดตามการปฏิรูปประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและคุ้มครองผู้บริโภค
4. สิริ คล้ายมงคล อดีต รองผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง
5. ผ่องศรี เกษมสันต์ ณ อยุธยา อดีตผอ.รร.สายปัญญา
6. มล.ปลุกปลื้ม มาลากุล ศรีประเสริฐ ครูเก่า รร. ตอ. และ อดีตผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 อสมท.
7. มณีรัตน์ มรรคดวงแก้ว อดีต เลขานุการกรมชลประทาน
8.จารึก อะยะวงค์ ครูเก่า รร.ตอ. อดีตผอ. รร.มัธยมวัดธาตุทอง
9.ดร. อักขราทร จุฬารัตน์ อดีต เลขาธิการ คณะกรรมการกฤษฎีกาและอดีต ประธานศาลปกครองสูงสุด
10. นายแพทย์ปรากรม วุฒิพงศ์ อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ยืนหน้าคู่กับเจี๊ยบ ภีมกมล ประธานจัดงานคืนสู่เหย้า)

ประพันธ์เพลงโดย ประภาส ชลศรานนท์ ต.อ.39 (ท่อนหนึ่งจากเพลงปิ่นหทัย ประพันธ์โดย ชอุ่ม ปัจจพรรค์ ต.อ.1) ร้องโดย อัญชลี จงคดีกิจ ต.อ.36 และคณะนักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดม

เนื้อเพลง

ปิ่นหทัยตั้งอยู่กลางใจมานานเนิ่นนาน 80 ปีคืนวันผันผ่าน คือตำนานของเตรียมอุดม สร้างคนมากมายให้เป็นพลังกับสังคม ไปแห่งไหนผู้คนชื่นชม เด็กเตรียมอุดมผลงานมากมี

ปิ่นหทัยให้นานแค่ไหนไม่ลืมไม่เลือน พระเกี้ยวน้อยจะคอยย้ำเตือน เป็นดั่งเหมือนเครื่องหมายใฝ่ดี เมื่อความคิดถึงความตรึงใจเก็บไว้หลายปี กลับมารวมกันในปีนี้ ณ ที่เคยเรียนอ่านเขียนด้วยกัน

*รัก ต.อ.ขอจงอยู่ยืนนาน รักครูอาจารย์รักเพื่อนทั่วหน้า รักจริงรักจริงรักสิงวิญญา รัก ต.อ.ยิ่งชีวารักจนดินฟ้ามลาย

*รัก ต.อ.ขอจงอยู่ยืนนาน รักครูอาจารย์รักเพื่อนทั่วหน้า รักจริงรักจริงรักสิงวิญญา รัก ต.อ.ประหนึ่งว่าปิ่นปักจุฑานั่นเอย

เมื่อความคิดถึงความตรึงใจเก็บไว้หลายปี กลับมารวมกันในปีนี้ ณ ที่เคยเรียนอ่านเขียนด้วยกัน

#ร้อยรวมใจคืนถิ่นปิ่นหทัย
#สานสัมพันธ์สานพลังสานสายใย
#งานคืนสู่เหย้า #4กพ66
#85ปี #เตรียมอุดมศึกษา
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸