« ของ 2 »
เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 27 กค. 2566 สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาโดย นายเกรียงยศ สุดลาภา นายก สนตอ. จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยมีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลาการทำงาน รวมถึงงบการเงินแก่สามัญสมาชิกทุกท่านเพื่อขอการรับรองผลการดำเนินงานตลอดปีที่ผ่านมา การมอบทุนให้กับสมาคมฯ และชมรมฯ ตามรายงานในการประชุมประจำเดือนครั้งสุดท้ายไว้ก่อนหน้านี้ นอกจากนั้นยังได้ทำการมอบของ และรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานปิ่นหทัยรันครั้งที่ 22 ให้กับตัวแทนจากมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนด้วย เมื่อเสร็จพิธีการดังกล่าวจึงได้มีการเสนอชื่อนายกสมาคมฯ วาระ 2566-2567 จากรุ่นต.อ. 44-4 โดยได้รับมติเป็นเอกฉันท์จากที่ประชุม ให้แต่งตั้ง รศ. ดร. ธนโชติ บุญวรโชติ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ คนต่อไป จากนั้น รศ. ดร. ธนโชติ ได้ขึ้นกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ในการทำงานในวาระของท่าน พร้อมแนะนำคณะกรรมการบริหาร สนตอ.ใหม่ต่อสมาชิกทุกท่านในที่ประชุม
บรรยากาศในการประชุม และส่งมอบการทำงานสู่คณะกรรมการชุดใหม่ เป็นไปอย่างราบรื่นและอบอุ่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะนำพา สนตอ. ให้ก้าวหน้าไปด้วยความสมานสามัคคี .. น้องพี่เกลียวกลม TRIAMUDOM United .. ตามนโยบายของท่านนายกใหม่ค่ะ
#สนตอ