พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กรรมการบริหาร สนตอ.วาระ 2556-2557