รางวัล lucky draw ในงานคืนสู่เหย้า

ทองแท่ง 1 บาท 1 รางวัล มูลค่า 23,000 บาททองแท่ง 1 บาท 1 รางวัล มูลค่า 23,000 บาทสนับสนุน

โดย คุณ เจริญ 845/203 ต.อ.41 ผู้โชคดี คือ คุณศิวาพร หิรัญปัณฑาพร ต.อ.45