๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ คุณธีรชัย ศุภพันธุ์ภิญโญ นายกสมาคม ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๔ “ความทรงจำประทับใจ งดงามในกาลเวลา” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องเกียรติยศ ๑๑๑ ตึก ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งในปีนี้มีครูเกษียณอายุ ๑๐ ท่าน ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) พันตำรวจตรี ดร.ยงยุทธ สาระสมบัติ นายก สนตอ. วาระ ๒๕๔๔ – ๒๕๔๕ และอดีตประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้ร่วมพิธีและมอบของที่ระลึกให้กับครูผู้เกษียณอายุด้วย