จากสถานการณ์โควิดทำให้ งานเดิน- วิ่ง ปิ่นหทัย วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ต้องปรับเปลื่ยนเป็น Virtual Exercise
สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ จึงขอเชิญ เพื่อนๆ พี่ น้อง ชาวเตรียมอุดมศึกษา ช่วยสนับสนุนงาน ปิ่นหทัย#20 Virtual Exerxise
ซึ่งสามารถเลือกสมัครได้ดังนี้
ประเภททั่วไป: รับเสื้อ Virtual Exercise หน้ากากผ้า เหรียญที่ระลึก และ E-Certificate ค่าสมัคร 600 บาท
ประเภท VIP: รับเสื้อ Virtual Exercise หน้ากากผ้า 2 ชิ้น เหรียญที่ระลึก และ E-Certificate ค่าสมัคร 1,200 บาท
ประเภท Super VIP: รับเสื้อโปโล เสื้อวิ่ง (แขนสั้น หรือแขนกุด) เสื้อ Virtual Exercise หน้ากากผ้า 2 ชิ้น เหรียญที่ระลึก และ E-Certificate ค่าสมัคร 3,000 บาท
รายได้สนับสนุน ⭐️กองทุนกิจกรรมนักเรียนปัจจุบัน ⭐️กองทุนสวัสดิการอาจารย์เก่า ⭐️และกองทุนนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา
สมัคร online ที่ www.pinhathairun.org
Call center 088 165 7777
E-mail: pinhatai20th@gmail.com