สมัครสามัญสมาชิก สนตอ. รับบัตรที่ระลึก BTS “เตรียมอุดมศึกษา”
นักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา เป็นสมาชิก สนตอ. กันหรือยัง?

เป็นสมาชิกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) ได้อะไร
๑. ช่วยสนับสนุนงานการกุศลตอบแทนพระคุณโรงเรียน ส่งเสริมกิจกรรมของนักเรียนปัจจุบัน และคุณครูเก่าที่สอนพวกเรา ผ่าน สนตอ.
๒. ผ่อนหนักให้เป็นเบา ยามพี่น้องเจ็บป่วยหรือประสบภาวะยากลำบาก
๓. ออกเสียงคัดเลือกนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารเพื่อเข้ามาทำงานให้กับ สนตอ.

อัตราค่าสมัครเพียง ๑,๐๒๐ บาท ตลอดชีพ พิเศษ!!! สมัครตั้งแต่วันนี้ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รับบัตรที่ระลึก BTS “เตรียมอุดมศึกษา” Limited Edition ดีไซน์พระเกี้ยวน้อยเก๋ไก๋ มูลค่า ๒๕๐ บาท (ไม่มีเงินสะสมในบัตร)

คลิก here
สอบถามเพิ่มเติมที่ สนตอ. โทรฯ ๐๒-๒๕๒-๒๓๒๕