เตรียมอุดม​ 83 ปี
“คืนสู่เหย้า เฝ้ากับเรือน”

ในภาวะอันยากลำบากนี้ สนตอ. ตระหนักดีว่าเพื่อน ๆ และพี่น้องหลายท่านมีความห่วงใยโรงเรียน ท่านอาจารย์เก่า น้องนักเรียนรุ่นปัจจุบัน และเพื่อนพี่น้อง จึงขอเป็นสื่อกลางส่งต่อกำลังใจและกำลังทรัพย์ผ่านทางกองทุนต่าง ๆ ที่ดูแลอยู่

สำหรั​บทุกท่านที่กรุณาร่วมบริจาคผ่านกิจกรรมนี้ สนตอ. ได้จัดเตรียมของที่ระลึกเล็ก ๆ น้อย ๆ มอบให้เป็นการแสดงความขอบคุณ ตามยอดบริจาคดังนี้

❤ 1,000 บาทขึ้นไป
รับหน้ากากผ้าสกรีนลาย 83 ปีเตรียมอุดม

❤ 2,000 บาทขึ้นไป
รับเพิ่มหมวกปีกรอบลาย 83 ปีเตรียมอุดม

❤ 5,000 บาทขึ้นไป
รับเพิ่มกระเป๋าคาดอกลาย 83 ปีเตรียมอุดม

❤ 10,000 บาทขึ้นไป
รับเพิ่มกระเป๋าช้อปปิ้งผ้าแคนวาสเนื้อหนาขนาด 21*16 *8 นิ้ว ลาย 83 ปีเตรียมอุดม

❤ 50,000 บาทขึ้นไป
รับเพิ่มเข็มกลัดคริสตัล “เตรียมอุดมศึกษา” และใบประกาศเกียรติคุณ

❤ 100,000 บาทขึ้นไป
รับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก สนตอ. พร้อมเข็มกลัดคริสตัล “เตรียมอุดมศึกษา” และของที่ระลึกครบชุด

โดยท่านสามารถโอนเงินเข้า
บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์
ชื่อบัญชี สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่บัญชี 038-2-91215-1

รบกวนกรอกข้อมูลและแนบหลักฐานการโอนเงินลงในฟอร์มบริจาคเงินสมทบทุน สนตอ. “คืนสู่เหย้า เฝ้ากับเรือน” ส่งที่นี่ หรือ ตาม QR code link ที่แนบมานี้

หรือ ส่งหลักฐาน​มาแจ้งการโอนเงินผ่านไลน์ คุณศิริพร เหรัญญิก (Line ID: piak823)
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564

สมาคม​นักเรียน​เก่า​เตรียม​อุดม​ศึกษา​ใน​พระ​บรม​ราชูปถัมถ์​ ขอขอบคุณ​ในความ​อนุเคราะห์​

และจะดำเนินการจัดส่งของที่ระลึกพร้อมใบเสร็จรับเงินให้ทุกท่านภายในเดือน​พฤษภาคม​ 2564