23 มิ.ย.นี้ ที่หอประชุม รร.เตรียมฯ มีการแสดงรอบพิเศษของนศ.ป.ตรี-เอก ของม.สแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา เป็นการแสดง เพลงกลองไทโกะ:กลองแบบโบราณของญี่ปุ่น เป็นที่ตื่นตาตื่นใจและประทับใจแก่ผู้ฟังเป็นอย่างมาก และยังมีการขับร้องประสานเสียงของคณะนักร้องประสานเสียง ม.สแตนฟอร์ดในบทเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงสรรเสริญพระบารมีที่ขับร้องเป็นภาษาไทยทั้งหมดโดยนักศึกษาหลากหลายชาติ ที่มีความไพเราะและซาบซึ้งจนผู้ฟังกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ อาทิเช่น เพลง ความฝันอันสูงสุด และเพลง Still on my mind ซึ่งเป็นการเล่นไวโอลินคู่ของนร.เตรียมฯ จากวงดนตรี chamber orchestra ที่ขึ้นแสดงในครั้งนี้ด้วยเป็นการแสดง เพลงกลองไทโกะ:กลองแบบโบราณของญี่ปุ่น เป็นที่ตื่นตาตื่นใจและประทับใจแก่ผู้ฟังเป็นอย่างมาก และยังมีการขับร้องประสานเสียงของคณะนักร้องประสานเสียง ม.สแตนฟอร์ดในบทเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงสรรเสริญพระบารมีที่ขับร้องเป็นภาษาไทยทั้งหมดโดยนักศึกษาหลากหลายชาติ ที่มีความไพเราะและซาบซึ้งจนผู้ฟังกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ อาทิเช่น เพลง ความฝันอันสูงสุด และเพลง Still on my mind ซึ่งเป็นการเล่นไวโอลินคู่ของนร.เตรียมฯ จากวงดนตรี chamber orchestra ที่ขึ้นแสดงในครั้งนี้ด้วย