สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงมุทิตาจิตต่ออาจารย์ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงาม ระหว่างอาจารย์ ลูกศิษย์ รุ่นพี่ รุ่นน้อง ร่วมพบปะสังสรรค์ และสนับสนุนวัฒนธรรมไทย งานรดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ วันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๗:๓๐-๑๔:๐๐ น. ณ ห้องเอนกประสงค์ สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา (การแต่งกาย ผ้าไทย)

กำหนดการงานรดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐

๗:๓๐ น. : รับประทานข้าวต้ม – ขนมปัง มื้อเช้า
๘:๐๐ น. : ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน
๙:๔๕ น. : นายกฯกล่าวต้อนรับและวัตถุประสงค์การจัดงาน
๑๐:๐๐ น. : เริ่มพิธีรดน้ำขอพร
๑๑:๓๐ น. : เสร็จพิธี เชิญอาจารย์ ๑ ท่าน ให้โอวาท
๑๑:๕๐ น. : รับประทานอาหารกลางวัน พร้อมชมการแสดง
๑๔:๐๐ น. : ปิดงาน