เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชียพลัสกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ตอ. รุ่น 35 และนายก สนตอ.ปี 2556-2557 เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันคณะกรรมการ สนตอ. และให้ข้อแนะนำในการระดมทุนเพื่อโรงเรียนเตรียมฯ พร้อมนำคณะเดินชมระเบียงภาพสะสมอันมีค่าของศิลปินชื่อดัง