ดร. พสุ โลหารชุน นายก สนตอ. นำคณะกรรมการ สนตอ. วาระ 2558 – 2559 ร่วมบันทึกเทปอาเศียรวาท ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559