เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 นี้
ดร.พสุ โลหารชุน นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5