21 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00 – 14.00 น. งานเลี้ยง ชมรมอาจารย์เก่าเตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 /2557 ( เลี้ยงปีใหม่ อจ.เก่า และ นักเรียนเก่า ตอ. )
รางวัลจับฉลาก TV LED LG 42 นิ้วรุ่นใหม่ จาก กลุ่มนักเรียน ตอ. 36 จำนวน 8 ท่าน และรางวัลเงินสด( ประมาณแสนเศษ จาก ตอ.36 )ให้ อจ.เก่าที่มางานทุกๆท่าน ท่านละ 1,000.- บาท ( ประมาณ เกือบ 100 ท่าน) และรางวัลจับฉลากเงินสดท่านละ 3,000.- อีก 2 รางวัล ฯลฯ