สุชาต วิริยะพานิช นายก สนตอ. และ ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ประธานที่ปรึกษานายก สนตอ. และคณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2557 – 2558 บันทึกเทป พิธี อาเศียรวาทราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ปี 2557 ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5. วันที่ 11 พย. 2557 เวลา 14.00 น.