23 ต.ค. 2557 เวลา 7.59 น.สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมพิธี ถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา