วันที่ 10 ตุลาคม 2557 เวลา 10.30 น. นายสุชาต วิริยะพานิช นายกสมาคม สนตอ. วาระ 2557 – 2558 และ ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ประธานที่ปรึกษา นายก สนตอ. และคณะกรรมการบริหาร สนตอ. วาระ 2557 – 2558 ได้ไปทำ พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ ลงนามถวายพระพร แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ.ที่ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช