นายสุชาต วิริยะพานิช นายกสมาคม สนตอ. วาระ 2557 – 2558 ได้มอบ ทุนและของรางวัลของสมาคม สนตอ. ให้กับ 1 นางสาวปุญญิศา แสงปรีชารัตน์ นักเรียน ม.6 ห้อง 59 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ด้วยคะแนนลำดับที่ ๑ ของโลก 2 นางสาวธมนวรรณ เสตะปุระ นักเรียน ม.6 ห้อง 58 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณประกาศ ของโลก ในการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกระหว่างประเทศ (Internationale Deutscholympiade VIII) สำหรับนักเรียนที่เรียนภาษาเยอรมันเป็นภาษาต่างประเทศ ในรุ่น A๒ ณ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี วันที่ 2 กันยายน 2557 เวลา 8.30 น. ณ ห้องเกียรติยศ 111 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา