21 ธ.ค.56 สนตอ.รุ่น 35 ร่วมจัดกิจกรรม “พับกังหันเพื่อสันติภาพ” ( Pinwheels For Peace ) ในงานสังสรรค์ปีใหม่ของชมรมอาจารย์ผู้อาวุโสตอ. เป็นการรณรงค์เพื่อสันติภาพในโลก ( World Peace ) ซึ่งตรงกับวันที่21กันยายนของทุกปี (International Day of Peace) เมื่อสายลมพัดผ่าน กังหันที่พับไปในทิศทางเดียวกันจึงหมุนได้ อันหมายถึงความสามัคคีทำให้เกิดพลัง –Whirled Peace เป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในหมู่ชน

   ในการนี้มีอาจารย์ประไพ เสนาบุญญฤทธิ์ เป็นวิทยากรดำเนินรายการให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินมีสาระแก่ผู้ร่วมงานสังสรรค์ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pinwheelsforpeace.com)