ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ นายก สนตอ.และคณะกรรมการ สนตอ.เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับ ดร.ปรเมษฐ์ โมลี ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ณ ห้อง 22 ตึก1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556