วันที่ 4 สิงหาคม 2556 ได้มีกิจกรรมสังสรรค์อาจารย์อาวุโสเตรียมอุดมฯ