สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ พาอาจารย์เก่าเที่ยว ครั้งที่ 21 วาระ 2556-2557 วันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2557
07.30 น. : ออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศหน้าตึก 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

09.00 น.: ถึง “วัดอโศการาม” เยี่ยมชมพระธาตุตังคเจดีย์ และ วิหารวิสุทธิธรรมรังสี

10.00 น. : ถวายสังฆทานสงฆ์ 9 รูป และฟังธรรมเทศนา

11.30 น.: ออกเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันที่ “ ร้านง้วนเฮง ” ริมหาดบางปู(เจ้าของร้านคือ คุณจีรเกียรติ จงธนเศรษฐกุล นักเรียนเก่า ตอ.35)

12.00 น.: รับประทานอาหารทะเล ริมชายหาด

13.30 น.: ออกเดินทางไปช้อปปิ้งที่ “ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง” อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

14.30 – 16.30 น. : เที่ยวชม และช้อปปิ้งที่ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ตามอัธยาศัย

16.30 น. : ออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

18.00 น. : ถึงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยสวัสดิภาพ