วันที่ 17 มิถุนายน อาจารย์พรรษา คูสำราญ ประธานชมรมอาจารย์เก่าเตรียมอุดมศึกษา ประชุมครั้งที่ 1 กับคณะกรรมการชมรมอาจารย์เก่า ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ โดยมีอดีตประธานชมรมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษารุ่น 38 นฤมล ศิริวัฒน์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี