Triam Udom Half Marathon 2019 ปชส ผ่าน จอ LED จามจุรีสแควร์

Triam Udom Half Marathon 2019

ปชส ผ่าน จอ LED จามจุรีสแควร์ และ ทีมงานรับสมัครสัญจร วันนี้ 29 สิงหาคม 2562

อาคาร จามจุรีสแควร์ มีผู้มาสมัคร ไม่ขาดสาย

ติดตามได้ที่ ลิงค์

https://www.facebook.com/346392102715958/videos/488845268347138