จิ๊บ (ร.ด) วสุ แสงสิงแก้ว นักเรียนเก่าเตรียมอุดม รุ่น 45 อยากเชิญชวนพี่น้องที่รักการวิ่ง และอยากมีส่วนในการแบ่งปันน้ำใจครั้งนี้ที่รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปช่วยสนับสนุนระบบการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดม