วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562

คุณธานุกร รุมาคม ประธานจัดงานกิจกรรม เตรียมอุดมฮาล์ฟมาราธอน 2019 พร้อมตัวแทนคณะกรรมการบริหาร และที่ปรึกษาสนตอ. วาระ2562-2563 เข้าเรียนพบ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคุณธีรชัย ศุภพันธุ์ภิญโญ เป็นผู้ประสาน

เพื่อเรียนเชิญ ร่วมงานแถลงข่าว82ปี เตรียมอุดมศึกษา กิจกรรมเตรียมอุดมศึกษาฮาล์ฟมาราธอน2019 , กอล์ฟการกุศล82ปีเตรียมอุดมศึกษา,กิจกรรมงานคืนสู่เหย้า
อีกทั้งเรียนขอคำปรึกษาเรื่องการบูรณะซ่อมแซมตึก3 ภายในโรงเรียน, อื่นๆ

ขอสนับสนุนและความอนุเคราะห์ในกิจกรรมต่างๆของสนตอ.

ที่ผ่านมาทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยินดีสนับสนุนและให้ความอนุเคราะห์ ตามหนังสือแจ้งมา
ซึ่งได้รับการพิจารณาและอนุมัติ มาตามลำดับ
ในการนี้ได้บันทึกภาพและมอบของที่ระลึกร่วมกันและขอขอบพระคุณในการสนับสนุนและความอนุเคราะห์ดังกล่าวข้างต้น