สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) จัดงานแถลงข่าวการจัดกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสมาคมฯ เวลา 10:00-11:30 น.

การแข่งขันจัดให้มีขึ้น ณ สนามกอล์ฟ เลกาซี กอล์ฟคลับ ถนนรามอินทรา ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 ช๊อตกันเวลา 12:00 น. มีรางวัล Hole in One เป็นรถยนต์ Toyota Yaris รุ่น J Eco มูลค่า 469,000 บาท และรางวัลอื่นๆ อันได้แก่

รางวัลประเภททีม ชนะเลิศ
ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัลประเภททีม รองชนะเลิศ
ถ้วยเกียรติยศ คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์

ประเภทบุคคล
รางวัลชนะเลิศ Overall low Gross
ถ้วยเกียรติยศ ดร.ปรเมษฐ์ โมลี ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

บุคคลชาย
– Flight A ถ้วยรางวัลชนะเลิศ , รองอันดับ 1, รองอันดับ 2
ถ้วยเกียรติยศ คุณนฤมล ศิริวัฒน์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ

– Flight B ถ้วยรางวัลชนะเลิศ , รองอันดับ 1, รองอันดับ 2
ถ้วยเกียรติยศ คุณวรงค์ วงศ์วรกุล อุปนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ

– Flight C ถ้วยรางวัลชนะเลิศ , รองอันดับ 1, รองอันดับ 2
ถ้วยเกียรติยศ คุณเกรียงศักดิ์ ชาญชนะโยธิน อุปนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ

บุคคลหญิง
ถ้วยเกียรติยศ คุณวาสนา ปิ่นสินชัย อุปนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ

รางวัลพิเศษ
: รางวัล Hole In One (หลุม 7 พาร์ 3) : รางวัลตีไกลใกล้เส้น : รางวัลใกล้ธง : รางวัลจับฉลาก