น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ ประเภททีม ในการแข่งขันกอล์ฟการกุศล 82 ปีเตรียมอุดมศึกษา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์