Virtual RunVirtual Run
Thaicom Run For School @Triamudom Half Marathon 2019 
เชิญชวน  พี่น้องเตรียมอุดมทุกท่านนะคะ
19-23 ส.ค.นี้ จะเปิดรับสมัครทีมวิ่งสะสมระยะทาง ชิงจานดาวเทียมไทยคมบริจาคให้น้องๆโรงเรียนที่ห่างไกล
ทีมละ 3-8ท่าน  วิ่งสะสมระยะทาง 1,000 กม. ในช่วงเวลา 1เดือน (1-30 กย 2562)​
จำกัดรับสมัครเพียง 50ทีม แบ่งเป็น ทีมที่มีสมาชิกพี่น้องเตรียมอุดม 20ทีม และทีมบุคคลภายนอก 30ทีม
15ทีมแรก ที่วิ่งสะสมระยะทางได้ครบ 1,000 กม. ก่อน จะได้รับ รางวัลจานดาวเทียมไทยคมพร้อมติดตั้ง ให้แก่โรงเรียนที่ท่านเลือก
รับสมัครผ่าน QR code ตั้งแต่ 9:00น.  19-23สค 62 หรือ
รายละเอียด กติกา ดูเพิ่มได้ที่  www.facebook.com/thaicomCSR/
หรือมีข้อสอบถามเพิ่มเติมติดต่อเอ๊ะ ตอ.41 T.081-617-7593นิตย์ ตอ.41 Line : Nit นิตย์ TU41